Modul Trilex - EDI com implementace v Senických a skalických pekárnách a.s.

V měsíci lednu 2013 nás oslovil náš obchodní partner Senické a skalické pekárne a.s. s požadavkem na implementaci modulu Trilex - EDI com, pro výměnu EDI zpráv mezi nimi a jejich obchodními partnery. Nejprve jsme s pracovníky Senických pekární a.s. upřesnili typy EDI zpráv, které budou pro komunikaci používat. Následně byl domluven postup a bylo upřesněno co vše je potřeba pro EDI komunikaci v IS Trilex nastavit. Po nastavení všech nezbytností byl zahájen zkušební provoz požadovaných EDI zpráv, který, za úspěšné spolupráce nejen se Senickými pekárnami a.s., ale také s providerem, který této firmě zajišťuje přenos EDI zpráv, byl počátkem měsíce února 2013 bezchybně ukončen a byl zdárně převeden již do ostrého provozu. V současné době probíhá výměna EDI zpráv naprosto bezproblémově.

Přínos modulu Trilex - EDI com
Používání EDI komunikace firmě přinese nejen časové úspory při zpracovávání objednávek, které se díky modulu Trilex - EDI com importují přímo do ERP systému, ale výrazně se tak sníží možnost chybovosti, která mohla vznikat při ručním přepisování objednávek do systému. Další nezanedbatelnou úsporou je snížení množství tisků, jelikož doklady např. faktury již není potřeba tisknout na tiskárně díky zasílání přes EDI. Do výčtu výhod můžeme zařadit také ušetřené náklady na poštovném za vystavené doklady a také časová úspora při doručování těchto dokladů, jelikož při použití EDI komunikace jsou mezi partnery doručeny během několika minut od jejich odeslání.

 

Archiv novinek »

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |