Nasazení IS Trilex v nové pekárně Pekáreň Drahovce spol. s r.o.

drahovce_logo

V době, kdy se podniky ruší a firmy zanikají, v Drahovcích nedaleko Piešťan v měsíci srpnu 2013 vyrostla nová pekárna. V průběhu měsíce srpna 2013 naši firmu oslovilo vedení společnosti Pekáreň Drahovce spol. s r.o. s požadavkem na prezentaci našeho informačního systému Trilex. Během prezentace probíhala zároveň i konzultace odborných nároků, které vedení pekárny na svůj budoucí systém mělo. Po jistě nelehkých úvahách byl IS Trilex vybrán jako systém, který splňuje požadavky vedení pekárny, a který bude plně vyhovovat potřebám firmy. Mohly tedy být započaty přípravné práce pro implementaci IS Trilex.

Stěžejním bodem tohoto projektu byl požadavek na co nejkratší možnou dobu implementace IS Trilex. Doba byla stanovena na 1 měsíc, což byl velmi nelehký úkol. Tým našich pracovníků tedy ihned zahájil potřebné analýzy a připravil harmonogram prací tak, aby všechny práce (instalace, naplnění dat, školení uživatelů apod.) probíhaly co nejplynuleji a nejefektivněji, a aby byl dohodnutý termín implementace dodržen.

Vzhledem k tomu, že Pekáreň Drahovce s.r.o. byla nově rozbíhající se firma, bylo potřeba připravit a naplnit všechna data a číselníky do systému tzv. „od nuly” (číselníky skupin a druhů zboží, norem výrobků, rozvozních linek, skladů, odběratelů a všech dalších potřebných dat), což bylo také časově náročné.

V tomto projektu jsme se vzhledem k požadavku na krátkou dobu implementace rozhodli pro nový, nestandardní postup školení uživatelů spojeného zároveň s odborným dohledem. Standardně vždy probíhá nejprve školení uživatelů v našem školicím středisku a následně pak odborný dohled přímo na pracovištích proškolených uživatelů, kteří pod dohledem našich odborných pracovníků pak již přímo pořizují ostrá data do systému. Postupně tedy byli uživatelé školeni vždy v menších oblastech než obvykle a v rámci procvičení proškolených oblastí si v těchto přímo zadávali potřebná ostrá data do systému, čímž si proškolenou oblast ihned prozkoušeli v praxi. Tento postup jsme po ukončení implementace vyhodnotili jako velmi dobré řešení pro případ požadavku na mimořádně krátkou dobu implementace, které se nám osvědčilo. Tato novinka by však nebyla tak úspěšná bez vstřícnosti, šikovnosti a odhodlanosti školených uživatelů rozběhnout jejich pekárnu co nejdříve, za což bychom jim chtěli vyslovit velké poděkování.

Během školení naši pracovníci také konzultovali s uživateli i potřebné programové úpravy (např. úpravy formulářů, sestav pro vyhodnocení apod.) tak, aby uživatelé a vedení firmy měli výstupy ze systému přesně podle svých potřeb.

I když doba stanovená pro implementaci byla velmi krátká, IS Trilex byl na rozběh ostrého provozu Pekárny Drahovce s.r.o. připraven včas. Od poloviny měsíce září 2013, kdy byl naplno rozběhnut ostrý provoz pekárny, vše běží bez problémů. Naši pracovníci od té doby řeší již pouze běžné provozní poradenství uživatelům na naší hot-line telefonní lince. Koncem měsíce října 2013 se uskutečnil v prostorách Pekárny Drahovce s.r.o. kontrolní den, za účasti vedení firmy Pekáreň Drahovce s.r.o. a vedením firmy Trinidon spol. s r.o. Obě strany společně zkontrolovaly provedené práce a jejich termíny dokončení, které porovnaly s původním harmonogramem prací a shodly se, že harmonogram implementace byl plně dodržen a celý projekt proběhl v naprostém pořádku k plné spokojenosti obou partnerů.

Tímto bychom chtěli poděkovat za velmi vstřícný a otevřený přístup jak vedení firmy Pekáreň Drahovce s.r.o., tak i jejich zaměstnancům, díky kterým celá implementace proběhla ve velmi příjemném duchu. Zároveň nám dovolte poděkovat i týmu našich zaměstnanců, který tento projekt realizoval, za dobře odvedenou práci.

Firmě Pekáreň Drahovce s.r.o. přejeme, aby jí její nadšení pro věc vydrželo co nejdéle, a aby vyrostla ve velkou úspěšnou firmu na slovenském trhu.

Archiv novinek »

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |