Nasazení IS Trilex v pekárně Mlýn HEROLD spol. s r.o.

Mlýn Herold s.r.o.

V uplynulém roce se naše společnost zúčastnila několika výběrových řízení na pekárenské provozy.

Jedním z nich byla společnost Mlýn HEROLD spol. s r.o. ze Slavkova u Brna. Po vlastní prezentaci bylo přistoupeno k užšímu výběru, kde jsme i díky zkušenostem z provozu mlýna uspěli a byl zahájen proces analýzy a mapování požadavků uživatelů a provozu pekárny i mlýna.

Implementace a rozjezd informačního systému byl naplánován k datu 01.03.2021, který se podařilo splnit a dle požadavků uživatelů dále rozšiřovat jeho funkční oblasti.

Rovněž toto nasazení provázela covidová omezení a nebylo jednoduché plnit stanovený časový harmonogram.

Přejeme Mlýnu Herold pohodu a klidnější časy v dalším období.

Archiv novinek »

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 29 let. | | |