Nasazení IS Trilex v pekárně Stanislav s.r.o.

Stanislav s.r.o.

V průběhu měsíce února oslovilo naši firmu vedení společnosti Stanislav s.r.o. s poptávkou informačního systému. Byl domluven termín předváděcí prezentace naší firmy Trinidon s.r.o. a našeho produktu informačního systému Trilex spojený s konzultací odborných požadavků firmy Stanislav s.r.o. na nový IS.

IS Trilex byl následně vybrán jako systém plně vyhovující všem požadavkům vedení firmy Stanislav s.r.o. na nový IS. Doba implementace byla stanovena na 2 měsíce od zveřejnění výsledků výběrového řízení. V měsíci březnu tak byly zahájeny přípravné práce pro implementaci IS, školení uživatelů a další práce pro hladký rozjezd systému v ostrém provozu k 1.5.2018. I přesto, že doba stanovená pro implementaci IS byla velmi krátká, díky vstřícnosti jak vedení firmy Stanislav s.r.o, tak i jejich zaměstnanců byl rozjezd ostrého provozu připraven včas a proběhl bez problémů. Za vstřícný přístup bychom touto cestou chtěli firmě Stanislav s.r.o. vyslovit velké poděkování.

Během školení naši pracovníci také konzultovali s uživateli i potřebné programové úpravy (např. úpravy formulářů, sestav pro vyhodnocení apod.) tak, aby uživatelé a vedení firmy měli výstupy ze systému přesně podle svých potřeb.

Důležitou součástí implementace bylo také propojení IS Trilex s pokladním systémem firmy Stanislav s.r.o., ve spolupráci se správcem pokladního systému.

Firmě Stanislav s.r.o. bychom chtěli popřát mnoho úspěchů v jejich další činnosti.

Archiv novinek »

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |