Nasazení nových terminálů čárového kódu v Semagu spol. s r.o.

Počátkem měsíce února 2013 byl ve společnosti Semag spol. s r.o., nasazen nový typ mobilního terminálu Denso BHT 805B v rámci modernizace původních terminálů, které ve firmě používají již několik let. Samotnému nasazení předcházelo nejprve provedení analýzy požadavků pracovníků skladu firmy Semag spol. s r.o. na nové terminály a práci s nimi. Následně byly výsledky analýzy vyhodnoceny a našimi programátory zapracovány do softwaru pro nové terminály včetně úprav programu IS Trilex pro komunikaci s tímto novým typem. Při nasazení byli pracovníci skladu s novými terminály seznámeni a řádně proškoleni, jak s nimi pracovat.

Pro hladký přechod mezi původními a novými mobilními terminály zvolili naši programátoři variantu přechodného použití obou typů terminálů zároveň. Pro tuto možnost tedy upravili modul Trilex –Terminál (který je součástí IS Trilex) tak, že v rámci zkušebního provozu je nyní možno zpracovávat doklady jak na původních, tak i na nových mobilních terminálech. Jako velkou výhodu této zvolené varianty vidíme i možnost, že původní terminály tedy nemusí být zavedením nových nutně odpojeny, ale mohou být využity např. jako záložní, nebo využity i na jiném pracovišti. Ukončení zkušebního provozu je plánováno na konec měsíce března 2013.
Terminál čárových kódů - DENSO BHT 805B

Velmi si vážíme zodpovědného přístupu a vstřícnosti pracovníků firmy Semag spol. s r.o., kteří nám byli nápomocni při tvorbě analýzy i při nasazování nových terminálů.

Přínos modernizace mobilních terminálů
Hlavním přínosem modernizace mobilních terminálů pro firmu Semag spol. s r.o. je zrychlení převodu dat mezi mobilními terminály a IS Trilex, což znamená i časovou úsporu, větší komfort ovládání pro pracovníky skladu a v neposlední řadě hlavně větší spolehlivost nových zařízení oproti starším, které jsou v provozu již několik let.

 

Archiv novinek »

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |