DANUBIA a.s.

Profil společnosti Danubia a.s.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba pekárenských a cukrárenských výrobků a v této oblasti nabízí svým zákazníkům široké portfolio výrobků. Danubia a.s. patří mezi stabilní potravinářské podniky v Trnavském kraji. Od svého vzniku dosahuje velmi dobré výsledky v produkci a kvalitě pekárenských a cukrárenských výrobků. Strategickým cílem pekárny je dosahování a udržování co nejvyšší kvality své produkce při uspokojování rostoucí poptávky. Managment firmy disponuje dlouholetými odbornými zkušenostmi v oblasti pekárenské a cukrárenské výroby. Společnost byla oceněna za své historie několikrát cenou BOLG COBA, vždy na nejvyšších příčkách a je také držitelem certifikátu QES.

Pro více informací: http://www.danubia-as.sk/

Podrobnosti ke spolupráci
Spolupráce trvá již od roku 2006.

Využívané produkty a služby

  • provoz, údržba a inovace podnikového informačního systému Trilex

 

 

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |