Stavební bytové družstvo Těšíňan

SBD Těšíňan

Profil společnosti Stavební bytové družstvo Těšíňan

Do obchodního rejstříku u Krajského soudu bylo družstvo vepsáno 14.6.1976. Do SBD Těšíňan bylo v roce 1979 včleněno i SBD VOKD, jež vzniklo v roce 1965 v souvislosti s výstavbou některých domů v prolukách historické části města. Družstvo pro své členy zabezpečuje provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečuje plnění služeb, spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Organizuje údržbu, opravy, modernizaci a rekonstrukci bytových i nebytových objektů a prostor. K 1. 1. 2010 mělo družstvo celkem 3 607 členů.

Pro více informací: http://www.tesinan.cz/

Podrobnosti ke spolupráci
Spolupráce trvala od roku 2003 do 2019.

Využívané produkty a služby

  • provoz, údržba a inovace podnikového informačního systému Trilex

 

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |