Outsourcing hardware - dodávky, systémová a technická podpora

Outsourcing – technická podpora ICT

Význam slovního spojení Outsourcing lze volně přeložit jako „získávání zdrojů zvnějšku“. Určitá organizace si nechá zajišťovat části svých potřebných služeb jinou – externí organizací. Původně si tyto služby zajišťovala sama, ale později je přenechala externímu dodavateli.

Externí dodavatelé specializující se na outsourcingovanou službu mají proškolené pracovníky, kteří se ve svém oboru dobře orientují. Odpovědnost za outsourcingovanou službu pak nese externí dodavatel a výchozí firma se může plně věnovat pouze svému oboru. Je samozřejmé, že plný outsourcing není a nebude nikdy plně pokrývat veškeré požadavky dané organizace, ale v mnoha případech umožňuje činnosti probíhající uvnitř dané organizace zprůhlednit, vnést do zaběhnutého systému vyšší kvalitu.

Jednou z těchto nabízených a poptávaných služeb je i Outsourcing – technická podpora ICT.

ICT, nebo-li informační a komunikační technologie dnes zahrnují velmi rozsáhlý soubor zařízení (hardware) a programového vybavení (software), které je nezbytné monitorovat, udržovat, případně je-li to nutné fyzicky opravit. Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na propojitelnost jednotlivých systémů (počítače-sítě-mobily, apod.) je celá oblast ICT dnes již velmi rozsáhlá a není v silách jednoho odborníka tuto oblast obsáhnout. Vývoj směřuje ke specializaci pro danou problematiku, kdy se více specialistů podílí na řešení aktuálního problému.

Na základě 20-letých zkušeností jsou naši specializovaní pracovníci schopni poskytnout špičkové služby při zajišťování správného provozu nasazených ICT a současně analyzovat a navrhovat řešení, která zvýší spolehlivost nasazených prostředků.

Oblasti služeb:

 • systémová a technická správa veškerých ICT (správa systému jako celku)
 • pronájem a údržba výpočetní techniky
 • správa a údržba ICT (správa serverů, počítačových sítí, správa a servis počítačových stanic a periferií – odstraňování poruch výpočetní techniky apod.)
 • instalace nových zařízení (modemy, tiskárny, scannery, kopírky apod.)
 • posuzování technického stavu hardwaru
 • zabezpečení systému před ztrátou dat
 • antivirová a antispamová ochrana
 • pravidelné seznamování s novinkami v oblasti ICT (management)
 • návrhy modernizace výpočetní techniky a nových technických řešení
 • spolupráce při optimalizaci investic do ICT
 • výběr, případně realizace školení pro zaměstnance
 • zastupování partnera při odborných jednáních
 • koordinace v případě více partnerů
Přínosy uživatelům:
 • vysoká profesionalita a znalosti pracovníků
 • využití zkušeností pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti ICT
 • sledování procesů a monitoring s následnými zásahy formou vzdálené správy systémů
 • oblasti ICT mohou být řešeny jako kompaktní celek, mohou být řešeny postupně a jednotlivě, případně plynule rozšířeny
 • v případě nových požadavků organizace na novou službu (např. nasazení dalšího serveru, nový provoz, nového software), není nutné kapacitně rozšiřovat tým kmenových zaměstnanců, je pouze upraven rozsah poskytovaných služeb
 • finanční nároky jsou u outsourcingované služby jednoznačně nižší
 • obchodní vztah je ošetřen pro danou oblast, služby, kvalitní smlouvou
Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |