Dodávka a implementace ERP Trilex

ERP Trilex

Hlavním produktem je informační systém TRILEX. Systém je na základě vstupní analýzy přizpůsobován požadavkům jednotlivých zákazníků a následně implementován. ERP TRILEX je vyzrálý a spolehlivý systém s řadou modulů, které jsou vzájemně datově provázány a umožňují vysoce efektivní zpracování a vyhodnocování dat. Bližší informace o ERP Trilex s popisem jednotlivých modulů naleznete zde .

Postupy při implementaci ERP Trilex

Důraz je kladen především na rychlé a plynulé zavedení informačního systému. Pro jeho nasazení je vždy vypracován harmonogram, který je upřesněn analýzou. Tato analýza je součástí implementace jádra systému. Harmonogram je vždy upřesněn po schválení nabídky. Následně je podepsána smlouva licenční a smlouva o dílo, kde jsou určeny zodpovědné osoby projektu za obě strany.

Veškeré činnosti spojené s implementací jsou vždy evidovány a potvrzeny předávacími protokoly. (K jednotlivým pracovním úkonům jsou vyhotovovány protokoly, které obsahují potvrzení času, data, práce, podpisy zodpovědných pracovníků).

Nezbytností na straně odběratele je určení pracovníků, zodpovědných za dané okruhy odbornosti. Budoucí uživatelé ERP Trilex jsou řádně proškoleni odbornými pracovníky.

Dodací lhůty a podmínky

Dodací lhůty ERP Trilex se pohybují v rozmezí 8-12 týdnů a jsou blíže určeny licenční smlouvou a smlouvou o dílo. V případě samostatných modulů jsou dodací lhůty vždy upřesněny pro daný obchodní případ. Jiné dodací podmínky lze dohodnout individuálně na základě licenční smlouvy a smlouvy o dílo. Dodávka je vždy potvrzena předávacím protokolem.

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |