Jak je to se servisem?

Servisní údržba IS Trilex je zajišťována pravidelnými upgrady informačního systému, sledováním a zpracováváním programových změn v souvislosti se změnami platné legislativy a také zpracováváním požadavků uživatelů systému, což napomáhá zefektivňovat a ulehčovat práci uživatelům IS Trilex dle jejich potřeb.

V rámci servisní podpory jsou pracovníci firmy Trinidon s uživateli v přímém kontaktu, a to jak pomocí hot-line telefonní linky, kde mohou uživatelé IS Trilex kontaktovat příslušné pracovníky v případě potřeby jakékoli konzultace, či řešení problémů, tak také zasláním e-mailové zprávy do elektronického požadavkového systému. Požadavek je zaevidován a přidělen určitému pracovníku k řešení. V požadavku jsou pak zaznamenávány všechny kroky a konzultace s uživatelem, takže uživatel má přehled o průběhu řešení jeho požadavku, až do jeho vyřešení, o kterém je samozřejmě také informován.
Schéma servisní podpory

Servisní služba je zajišťována především pomocí vzdálené správy. Kromě toho probíhají také pravidelné servisní návštěvy pracovníků společnosti Trinidon přímo na jednotlivých pracovištích a konzultace s uživateli IS Trilex.

Při výkonu práce jsou používány kvalitní a bezpečné komunikační technologie. Pracovníci společnosti Trinidon patří ke specialistům v oblasti systému řízení informační bezpečnosti a mají mnohaleté zkušenosti s touto problematikou.

"Informační systém Trilex pracuje, ale nevyrušuje."

 

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |