Jaké jsou výhody Trilexu?

IS Trilex se vyznačuje vysokou stabilitou provozu. Provázanost jednotlivých programových modulů umožňuje rychlé a bezpečné zpracovávání dat. Postupy práce v programech mají svou logickou návaznost, jednotný styl práce ve všech modulech IS zaručuje dobrou orientaci a rychlou práci při přechodu z jednoho modulu do dalšího.

Dostatečné množství formulářů a sestav zajišťuje kvalitní přehled o jednotlivých vybraných oblastech zpracovávaných dat. Programy umožňují využití připojení k internetu při předávání dat mezi bankami a organizací uživatele. Systém umožňuje zpracovávat data nejen pro více organizací, ale i v jedné organizaci pro více výrobních středisek.

Software plně podporuje přenosy dat mezi vzdálenými středisky při co nejnižších nákladech na odloučené středisko. IS Trilex podléhá pravidelné aktualizaci nejen z pohledu legislativy, ale rovněž vývojových novinek a jeho uživatelé jsou podporováni formou servisní činnosti u uživatele, samozřejmostí je HOT-LINE na příslušné odborné pracovníky.

Systémová oblast

  • sdílení společných databází, jednoduché ovládání a orientace v programech celého systému
  • nastavení přístupových práv každému uživateli nebo skupinám, možnost vzdáleného připojení jednoho i více uživatelů za použití prostředků Microsoft

"Informační systém Trilex pracuje, ale nevyrušuje."

Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |