Trilex - Expediční systém

Expediční systém

Software TRILEX EXPEDIČNÍ SYSTÉM je určen všude tam, kde je nezbytné zrychlit a zpřesnit vychystávání zboží. Nezanedbatelným aspektem jsou požadavky kladené na obsluhy expedic, jejich znalosti výrobků, ale především na rozhodování, kdy a v jakém časovém úseku co vychystat, např. v návaznosti nejen na objednávky převzaté od odběratelů, ale rovněž na skutečně vyrobené a připravené zboží k expedici. 

Software TRILEX EXPEDIČNÍ SYSTÉM byl již na počátku svého vývoje pojat jako modulární systém, který může být přímo napojen na datovou základnu IS Trilex, případně může spolupracovat i s jiným informačním systémem formou datových přenosů. 

Základy funkcionality programů jsou založeny na dlouholetých zkušenostech, které byly získány v provozech a expedicích distribučních a výrobních firem, za 18 let praxe. Tyto základní znalosti vedly k vytvoření zadání a následně vývoji speciálního programového vybavení, které by umožňovalo rychleji, levněji a přesněji vychystávat veškeré zboží, které opouští sklady a rampy dané organizace. 

Hlavní cíle

Hlavní cíle nasazení tohoto softwarového řešení jsou definovány především požadavky uživatelů, ale lze je shrnout do těchto základních bodů:

 

 • Zrychlit a zpřesnit práci expedientů
 • Snížit nároky na znalosti expedientů (jedná se o dokonalou znalost sortimentu a jeho drobné rozdíly)
 • Umožnit vychystávat nejen objednané výrobky, ale opravdu reálně vyrobené výrobky (v případě ponížené výroby a daného výrobku umožnit jeho rozdělení podle definovaného klíče na jednotlivé zákazníky)
 • Sledovat a vyhodnocovat zboží pro objednávky, jejich vykrytí v čase
 • V případě opětovného nevykrývání některých výrobků, zpětně definovat časy, důvody proč se tak stalo

Přínosy tohoto řešení

 • provázanost - produkt je plně provázán na IS Trilex - Výrobu, Expedici, Sklad, Finance
 • rychleji, levněji a přesněji vychystávat veškeré zboží, které opouští sklady a rampy dané organizace, střediska)
 • kompatibilita - systém je možné využívat na sdílené databázi s IS Trilex, případně propojit se stávajícím IS.
 • cena - je volitelná dle rozsahu nasazení a je vysoce konkurenční jiným systémům. Cena je přesně stanovena včetně implementace a odborného dohledu

Nasazení programu TRILEX EXPEDIČNÍ SYSTÉM musí předcházet analýza způsobu a potřeb dané expedice. Na základě zkušeností byly zvoleny tři základní možné metodiky vychystávání zboží:

 • Expedice dle rozvozních linek (panelové PC)
 • Expedice dle odběratelů (panelové PC, LED panely)
 • Expedice volbou předchozích variant (mobilní PC)

Každá z uvedených metodik má své opodstatnění pro daný typ provozu a zažité zvyklosti dané organizace. Všechny metodiky však mají společný přístup k ovládání obsluhou při zadávání hodnot a parametrů pro provádění vychystávání zboží.

Tímto společným prvkem je „uzlový počítač“ dispečinku expedice, který slouží operátorovi expedice k vydávání povelů a určování co bude vychystáváno a v jakém množství.

Níže zobrazené procesní schéma obecně zjednodušeně popisuje kroky prováděné na expedici a vazby, které jsou nezbytné pro správné vychystávání výrobků (zboží) k expedici. Na konci procesu je správně vychystané zboží před naložením na dopravní prostředek.

 Schéma Expedičního systému

Ukázka variant zobrazovacích zařízení pro Trilex Expediční systém:Panelové PC

Varianta PANELOVÉ PC (průmyslová verze)
Je zde vysoká variabilita nastavování zobrazovaných dat, kdy lze volit mezi jedním a čtyřmi údaji na jedné obrazovce. Všechny PC běží nad OS Linux, není zde nutnost pořizovat operační systémy. Panelové PC jsou zapojeny do počítačové sítě organizace a jsou řízeny „uzlovým PC“ dispečinku expedice.

LED display
Varianta LED ZOBRAZOVAČE

Její variabilita je zachována, pouze je nezbytné správně zvolit umístění a počet zabezpečující funkčnost. Výhodou těchto zařízení je nižší pořizovací cena jednoho zobrazovače. Opět je možné vlastní obsluhou měnit definice zobrazování dat, případně reagovat na změny v rozmístění.Mobilní PC

 

Varianta MOBILNÍ PC

Varianta mobilního řešení je určena všude tam, kde je zboží menších rozměrů, není možné provést zasíťování a instalaci Panelových řešení a je požadavek na jeho vychystávání na odběratele. Řešení je na bázi komunikace wi-fi, které umožňuje vysokou mobilitu a obsluha zapisuje údaje přímo do informačního systému. Na obrazovce PC (dotykový displej) je možné sledovat vyrobené zboží, nevychystané, vychystané a mít přímo přehled o stavu. Zařízení je odolné a v provozu na baterie vydrží až 6hod.

 

 

Ukázka realizace jedné z variant expedičního systému v provozu:
Expediční systém v provozu - LED zobrazovače Expediční systém v provozu - Panelové PC
Informační systém Trilex pracuje na aplikační platformě společnosti Magic Software Enterprises. Tato globální společnost poskytuje řešení podnikových technologií již 25 let. | | |