Článok v mesačníku Pekár a cukrár 2017 o našej prezentácii na seminári v Čejkoviciach 2017

Logo Sväzu pekárov a cukrárov ČR

V 11. čísle mesačníka Pekár a cukrár ročník 2017 byl otisknutý článok o našej prednáške a prezentácii vlastného produktu software Expedičný systém IS Trilex, vrátane jeho technickej časti - priemyselné dotykové počítače a zobrazovacie LED panely, ktorú mali zástupci našej spoločnosti na 11. ročníku Strojne-technologického seminára v Čejkoviciach, usporiadaného Sväzom pekárov a cukrárov ČR.

11. číslo mesačníka Pekár a cukrár 2017

 

Článok v 11. čísle mesačníka Pekár a cukrár o prezentácii firmy Trinidon na Strojne technologickom seminári v Čejkoviciach 2017

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |