Dokončený Upgrade na verziu Trilex 30

logo Magic xpa 3

Počiatkom roku 2018 boli zahájené analytické a programovacie práce na novej verzii informačného systému Trilex 30, spojené s prechodom na vyššiu verziu vývojového programovacieho prostredia Magic xpa 3. Zadanou úlohou bolo prevedenie všetkých stávajúcich aplikácií do nového programového prostredia a súčasne, podľa analytických podkladov, zakomponovanie nových požiadaviek na systém.

Export všetkých aplikácií, vrátane aplikácií pre dotykové zariadenia, musel byť vykonaný pri zachovaní ich plnej funkčnosti a spoľahlivosti. Neoddeliteľnou súčasťou, bol nemenej náročný proces testovania a validácie, s cieľom zabezpečiť plne bezproblémový prechod z Trilexu 10 na Trilex 30 u všetkých našich zákazníkov za plnej prevádzky.

Vďaka starostlivej príprave a kvalitne odvedenej práci našich pracovníkov bol prechod na Trilex 30 u našich zákazníkov hladký a drobné nezrovnalosti boli v čo najkratšom čase úspešne odstránené. K dátumu 31.12.2018 bol tak prechod na Trilex 30 zdarne realizovaný u všetkých užívateľov. Teraz môže byť užívateľom IS Trilex ponúknuté ďalšie rozšírené portfólio nových funkcií a programových komponentov, ktoré nám skoršie programové prostredie neumožňovalo.

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |