Implementácia modulu Trilex Terminál v Kysuckých pekárňach a.s.

V novembri 2012 bol v spoločnosti Kysucké pekárne a.s. rozšírený IS Trilex o ďalší modul Trilex Terminál. Tento modul je určený na usnadnenie príjmov aj výdajov (napr. surovín) v moduloch Trilex - Sklad a Trilex – Výroba, za pomoci ručných terminálov čiarového kódu pre sber dát. Toto elektronické zariadenie je prenosné a využíva vlastný ovládací softvér, ktorý jsme upravili pre priamu komunikáciu s IS Trilex.
Terminál čárových kódů - DENSO BHT 805B

Naši pracovníci na mieste nasadili terminály a vykonali potrebné nastavenia, aby dáta správne prechádzaly medzi informačným systémom a terminlmi a bola zahájená zkušobná prevádzka. Boli tiež zaškolený užívateľa, ako s terminálmi správne pracovať.

Celá implementácia prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére a bez komplikácií a to tiež aj vďaka ústretovosti ako vedenia, tak aj všetkých zúčastnených pracovníkov firmy Kysucké pekárne a.s., za čo im týmto veľmi ďakujeme.

Na konci januára 2013 bola táto skúšbná prevádzka zdárne ukončená a modul Trilex terminál je teraz využívaný v plne ostrej prevádzke.

Prínosy modulu Terminál:

  • skvalitnenie a zrychlenie práce pri navádzaní dát a následná kontrola dát v rámci celého IS
  • nadväznosť na dáta skladu, výroby a obchodu
  • výrazný pokles potreby ručného nadvádzania dát
  • obmedzenie chybovosti obsluhy pri zadávaní dát
  • efektívnejšia práca užívateľov

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |