Modul Trilex - EDI com implementácia v Senických a skalických pekárňach a.s.

V januári 2013 nás oslovil náš obchodný partner Senické a skalické pekárne a.s. s požiadavkou na implementáciu modulu Trilex - EDI com, pre výmenu EDI zpráv medzi nimi a ich obchodnými partnermi. Najprv sme s pracovníkmi Senických pekární a.s. upresnili typy EDI zpráv, ktoré budú pre komunikáciu používať. Následne bol dohodnutý postup a bolo upresnené čo všetko je potreba pre EDI komunikáciu v IS Trilex nastaviť. Po nastavení všetkých nevyhnutností bola zahájená zkušobná prevádzka požadovaných EDI zpráv, ktorá, za úspešnej spolupráce nielen so Senickými pekárňami a.s., ale aj s providerom, ktorý tejto firme zaisťuje prenos EDI zpráv, bol počiatkom februára 2013 bezchybne ukončený a bol zdárne prevedený už do ostrej prevádzky. V súčasnosti prebieha výmena EDI zpráv úplne bezproblémovo.

Prínos modulu Trilex - EDI com
Používanie EDI komunikácie firme prinesie nielen časové úspory pri spracovávaní objednávok, ktoré sa vďaka modulu Trilex - EDI com importujú priamo do ERP systému, ale výrazne se tak zníži možnosť chybovosti, ktorá mohla vznikať pri ručnom prepisovaní objednávok do systému. Ďalší nezanedbateľnou úsporou je zníženie množstva tlače, pretože doklady napr. faktúry už nie je potreba tlačiť na tlačiarni vďaka zaseilaní cez EDI. Do zoznamu výhod môžeme zaradiť aj ušetrené náklady na poštovnom za vystavené doklady a taktiež časová úspora pri doručovaní týchto dokladov, pretože pri použití EDI komunikácie sú medzi partnermi doručené v priebehu někoľkých minút od ich odoslania.

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |