Nasadenie IS Trilex v novej pekárni Pekáreň Drahovce spol. s r.o.

drahovce_logo

V dobe, kedy sa podniky rušia a firmy zanikajú, v Drahovciach neďaleko Piešťan v Auguste 2013 vyrástla nová pekáreň. V priebehu mesiaca augusta 2013 našu firmu oslovilo vedenie spoločnosti Pekáreň Drahovce spol. s r.o. s požiadavkou na prezentáciu nášho informačného systému Trilex. V priebehu prezentácie prebiehala zároveň aj konzultácia odborných nárokov, ktoré vedenie pekárni na svoj budúci systém malo. Po isto neľahkých úvahách bol IS Trilex vybraný ako systém, ktorý spĺňa požiadavky vedenia pekárne, a ktorý bude plne vyhovovať potrebám firmy. Mohli teda byť začaté prípravné práce pre implementáciu IS Trilex.

Ťažiskovým bodom tohto projektu bola požiadavka na čo najkratšiu možnú dobu implementácie IS Trilex. Doba bola stanovená na 1 mesiac, čo bol veľmi neľahký úkol. Tým našich pracovníkov ihneď zahájil potrebné analýzy a pripravil harmonogram prác tak, aby všetky práce (inštalácia, naplnenie dát, školenie užívateľov apod.) prebiehali čo najplynulejšie a najefektívnejšie, a aby bol dohodnutý termín implementácie dodržaný.

Vzhľadom k tomu, že Pekáreň Drahovce s.r.o. bola novo rozbiehajúca sa firma, bolo potreba pripraviť a naplniť všetky dáta a číselníky do systému tzv. „od nuly“ (číselníky skupín a druhov tovaru, noriem výrobkov, rozvozových liniek, skladov, odberateľov a všetkých ďalších potrebných dát), čo bolo tiež časovo náročné.

V tomto projekte sme sa vzhľadom k požiadavke na krátku dobu implementácie rozhodli pre nový, neštandardný postup školenia užívateľov spojeného zároveň s odborným dohľadom. Štandardne vždy prebieha najprv školenie užívateľov v našom školiacom stredisku a následne prebieha odborný dohľad priamo na pracoviskách preškolených užívateľov, ktorí pod dohľadom našich odborných pracovníkov už priamo zadávajú ostré dáta do systému. Postupne boli užívateľa školený vždy v menších oblastiach, ako je obvyklé a v rámci precvičenia preškolených oblastí si v týchto priamo zadávali potrebné ostré dáta do systému, čím si preškolenú oblasť ihneď preskúšali v praxi. Tento postup sme po ukončení implementácie vyhodnotili ako veľmi dobré riešenie pre prípad požiadavky na mimoriadne krátku dobu implementácie, ktoré sa nám osvedčilo. Táto novinka by však nebola tak úspešná bez ústretovosti, šikovnosti a odhodlanosti školených užívateľov rozbehnúť ich pekáreň čo najskôr, za čo by sme im chceli vysloviť veľké poďakovanie.

V priebehu školenia naši pracovníci tiež konzultovali s užívateľmi aj potrebné programové úpravy (napr. úpravy formulárov, zostáv pre vyhodnotenie apod.) tak, aby užívateľa a vedenie firmy mali výstupy zo systému presne podľa svojich potrieb.

Aj keď doba stanovená pre implementáciu bola veľmi krátka, IS Trilex bol na rozbehnutie ostrej prevádzky Pekáreň Drahovce s.r.o. pripravený na čas. Od poloviny mesiaca Septembra 2013, kedy bola naplno rozbehnutá ostrá prevádzka pekárne, všetko beží bez problémov. Naši pracovníci od tej doby riešia už iba bežné prevádzkové poradenstvo užívateľom na našej hot-line telefónnej linke. Koncom mesiaca Október 2013 sa uskutočnil v priestoroch Pekáreň Drahovce s.r.o. kontrolný deň, za účasti vedenia firmy Pekáreň Drahovce s.r.o. a vedenia firmy Trinidon spol. s r.o. Obe strany spoločne skontrolovali vykonané práce a ich termíny dokončenia, ktoré porovnali s pôvodným harmonogramom prác a zhodli sa, že harmonogram implementácie bol plne dodržaný a celý projekt prebehol v úplnom poriadku k plnej spokojnosti oboch partnerov.

Týmto by sme sa chceli poďakovať za veľmi ústretový a otvorený prístup ako vedenia firmy Pekáreň Drahovce s.r.o., tak aj ich zamestnancov, vďaka ktorým celá implementácia prebehla vo veľmi príjemnom duchu. Zároveň nám dovoľte poďakovať sa aj týmu našich zamestnancov, ktorý tento projekt realizoval, za dobre vykonanú prácu.

Firme Pekáreň Drahovce s.r.o. prajeme, aby jej jej nadšenie pre vec vydržalo čo najdlhšie, a aby vyrástla vo veľkú úspešnú firmu na slovenskom trhu.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |