Nasadenie IS Trilex v pekárni Mlýn HEROLD spol. s r.o.

Mlýn Herold s.r.o.

V uplynulom roku sa naša spoločnosť zúčastnila niekoľkých výberových konaní na pekárenské prevádzky.

Jedným z nich bola spoločnosť Mlýn HEROLD spol. s r.o. zo Slavkova pri Brne. Po vlastnej prezentácii bolo pristúpené k užšiemu výberu, kde sme aj vďaka skúsenostiam z prevádzky mlyna uspeli a bol zahájený proces analýzy a mapovania požiadaviek užívateľov a prevádzky pekárne aj mlyna.

Implementácia a rozjazd informačného systému bol naplánovaný k dátumu 01.03.2021, ktorý sa podarilo splniť a podľa požiadaviek užívateľov ďalej rozširovať jeho funkčné oblasti.

Rovnako toto nasadenie sprevádzali covidové obmedzenia a nebolo jednoduché plniť stanovený časový harmonogram.

Prajeme Mlýnu Herold pohodu a pokojnějšie časy v ďalšom období.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |