Nasadenie IS Trilex v pekárni Stanislav s.r.o.

Stanislav s.r.o.

V priebehu měsiaca februára oslovilo našu firmu vedenie spoločnosti Stanislav s.r.o. s dopytom informačného systému. Bol dohodnutý termín predvádzacej prezentácie našej firmy Trinidon s.r.o. a nášho produktu informačného systému Trilex spojený s konzultáciou odborných požadaviek firmy Stanislav s.r.o. na nový IS.

IS Trilex bol následne vybraný ako systém plne vyhovujúci všetkým požadavkám vedenia firmy Stanislav s.r.o. na nový IS. Doba implementácie bola stanovená na 2 mesiace od zverejnenia výsledkov výberového konania. V mesiaci marci tak začali prípravné práce pre implementáciu IS, školenie užívateľov a dalšie práce pre hladký rozjazd systému v ostrej prevádzke k 1.5.2018. Aj napriek tomu, že doba stanovená pre implementáciu IS bola veľmi krátka, vďaka ústretovosti ako vedenia firmy Stanislav s.r.o, tak aj ich zamestnancov bol rozjazd ostrej prevádzky pripravený včas a prebehol bez problémov. Za ústretový prístup by sme touto cestou chceli firme Stanislav s.r.o. vysloviť veľké poďakovanie.

Počas školenia naši pracovníci tiež konzultovali s užívateľmi aj potrebné programové úpravy (napr. úpravy formulárov, zostáv pre vyhodnotenie a pod.) tak, aby užívateľa a vedenie firmy mali výstupy zo systému presne podľa svojich potrieb.

Dôležitou súčasťou implementáice bolo tiež prepojenie IS Trilex s pokladničným systémom firmy Stanislav s.r.o., v spolupráci so správcom pokladničného systému.

Firme Stanislav s.r.o. by sme chceli popriať veľa úspechov v ich dalšej činnosti.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |