Nasadenie nových terminálov čiarového kódu v Semagu spol. s r.o.

Počiatkom februára 2013 bol v spoločnosti Semag spol. s r.o., nasadený nový typ mobilného terminálu Denso BHT 805B v rámci modernizácie pôvodných terminálov, ktoré vo firme používajú už niekoľko rokov. Samotnému nasadení predcházalo najprv vykonanie analýzy požiadaviek pracovníkov skladu firmy Semag spol. s r.o. na nové terminály a prácu s nimi. Následne boly výsledky analýzy vyhodnotené a našimi programátormi zapracované do softvéru pre nové terminály vrátane úprav programu IS Trilex pre komunikáciu s týmto novým typom. Pri nasadení boli pracovníci skladu s novými terminálmi oboznámení a riadne preškoleni, ako s nimi pracovať.

Pre hladký prechod medzi pôvodnými a novými mobilnými terminálmi zvolili naši programátori variantu prechodného použitia oboch typov terminálov súčasne. Pre tuto možnosť upravili modul Trilex –Terminál tak, že v rámci skúšobnej prevádzky je teraz možno spracovávať doklady ako na pôvodných, tak aj na nových mobilných termináloch. Ako veľkú výhodu tejto zvolenej varianty vidíme i možnosť, že pôvodné terminály nemusia byť zavedením nových nutne odpojené, ale môžu byť využité napr. ako záložné, alebo využité aj na inom pracovisku. Ukončenie zkúšobnej prevádzky je plánované na koniec marca 2013.

Terminál čárových kódů - DENSO BHT 805B

Veľmi si vážime zodpovedného prístupu a ústretovosti pracovníkov firmy Semag spol. s r.o., ktorí nám boli nápomocni pri tvorbe analýzy aj pri nasadzovaní nových terminálov.

Prínos modernizácie mobilných terminálov
Hlavným prínosom modernizácie mobilných terminálov pre firmu Semag spol. s r.o. je zrychlenie prevodu dát medzi mobilnými terminálmi a IS Trilex, čo znamená aj časovú úsporu, vetší komfort ovládania pre pracovníky skladu a v neposlednej rade hlavne vetší spolehlivosť nových zariadení oproti starším, ktoré sú v prevádzke už niekoľko rokov.

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |