Nová dotyková aplikácia IS Trilex pre skladovú evidenciu

Trilex

Požiadavky na digitalizáciu dát a ich spracovávanie formou dotykových aplikácií nás viedly na konci roka 2018 k vývoju novej aplikácie, ktorá by bola súčasťou IS Trilex. Aplikácia by mala užívateľom skladovej evidencie zjednodušiť prácu na jednotlivých pracoviskách vo výrobe a skladoch, teda tvorbu príjmových a výdavkových dokladov na príslušný sklad.

Túto aplikáciu je možné s vysokým komfortom pre obsluhu využívať napr. pre evidenciu mrazených výrobkov v mraziacich boxoch a ďalších externých skladoch. IS Trilex - Skladová evidencia Zvolené dotykové panely (PC All In One) pre správne využitie navrhnutej aplikácie, je možné mať uchytené napr. na stenu mraziaceho boxu. Navrhnutá aplikácia pre skladovú evidenciu je šikovným pomocníkom pre rýchle zistenie aktuálneho stavu výrobkov v mraziacom boxe.

Aplikácia je už nasadená priamo v ostrej prevádzke, kde pracuje bez akýchkoľvek problémov.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |