Nový modul Trilex-Sledovanie výrobných procesov v ostrej prevádzke

Trilex

V posledných mesiacoch roku 2016 bol nasadený u nášho zákazníka nový modul Trilex-Sledovanie výrobných procesov. Slúží na evidenciu nastavených operácií vo výrobe a operácie pre evidenciu sledovania sú užívateľsky definovateľné.

Vo výrobe sú použité dotykové displeje, a teda všetko ovládanie je dotykovo na obrazovke. Trilex-Sledovanie výrobných procesov Užívateľ volí výrobok a tým vykoná začiatok operácie (je zapísaný čas začiatku operácie). Pri ukončení operácie zapíše počet vyrobených MJ a počet zamestnancov, ktorí sa podieľali na operácii, následne je dopočítaný celkový čas operácie, podľa času začatia a ukončenia operácie. Programový modul je určený primárne pre spesnenie výroby a jej vyhodnotenie.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |