Reakcie na zvyšujúce sa nároky v potravinárskej legislatíve

K novembri 2020, sme posilnili nielen našu programátorskú časť, ale taktiež bola vytvorená pracovná pozícia priamo podporujúca oblasť potravinárskej chémie, potravinárskej legislatívy a problematiku sledovania surovín obecne. Požiadavkou bolo magisterské vzdelanie v oboru chémie.

Podarilo sa získať na toto miesto absolventa Masarykovej univerzity v Brne (Prírodovedecká Fakulta- Enviromentálna chémia). Týmto sme posunuli pomyselnú latku kvality o ďalší stupienok a splnili aj ciele v rámci kvality ISO 9001.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |