Úspešné obhájenie auditu ISO 9001

Koncom mesiaca augusta 2013 bol pracovníkmi certifikačnej spoločnosti CQS vykonaný v našej spoločnosti pravidelný audit systému jakosti. Predmetom tohto auditu bolo preverenie vykonávania procesov:

  • Návrh a vývoj SW, IS
  • Implementácia informačných technológií, IS
  • Nákup, predaj a servis informačných technológií

Auditormi sa zistilo, že všetky výše uvedené procesy prebiehajú v našej spoločnosti správne v súlade s požiadavkami normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 a boly našej spoločnosti vydané Certifikáty.

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |