V Pekárnách Blansko a.s. nasadený IS Trilex

pekarny_blansko

V októbri 2015 padlo konečné rozhodnutie v rámci vyhláseného výberového konania a vedenie Pekární Blansko, a.s., rozhodlo o dodávateľovi informačného systému pre hlavnú centrálu a výrobu.

Bol vybraný ERP Trilex, ktorý spĺňa maximum požiadaviek kladených na nový systém pre takýto typ výroby a následnú distribúciu výrobkov. Vzhľadom k zameraní tejto výrobnej spoločnosti nie len na výrobu, ale tiež na predaj vo vlastnej predajnej sieti, bola potrebná dôkladná analýza a následne boly pripravené presné špecifikácie pre systém.

V krátkom časovom rozmedzí boly vykonané všetky potrebné implementačné práce a systém bol spustený zdarne k 1.januáru 2016. Teraz je prevádzkovaný ERP Trilex jako ucelený komplet s možnosťou, ako sa zvažuje, ho rozšírit o ďalšie moduly pre zlepšenie nie len spracovanie dát, ale aj skvalitnenie práce so surovinami.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |