Vážiace zariadenia a pokladničné systémy LESÁK s.r.o.

V poslednej dobe probehla živá diskusia so zástupcami niektorých našich užívateľov na tému zlepšenie sledovanosti toku surovín a ich evidencie pri výrobe.

Cieľom bolo vykonať sumarizáciu vzniknutých požiadaviek a tieto požiadavky premeniť v jasný zámer. Výsledky sa aj vďaka našim partnerom podarilo spracovať do finalizovaného zadania, ktoré pomôže zlepšiť evidenciu toku surovín a tiež umožní lepšie sledovať a riadiť výrobné procesy.

Naši obchodný pracovníci nadviazali kontakt a následne bola nadviazaná spolupráca  s renomovaným výrobcom važiacich systémov spoločnosťou LESÁK, s.r.o. v Brně. Potom bola prvým našim zákazníkom dodaná vážna sústava spoločnosti Lesák, s.r.o. na posúdenie. Probehnuté testy boli natoľko uspokojujúce, že došlo následne už k dodániu zariadenia a jeho plnému zapojeniu do informačného systému.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |