Výstupná kontrola v IS Trilex pre dotykové zariadenia

Trilex

V súčasnosti je trendom digitalizované vedenie evidencie vo výrobných prevádzkach. V nadväznosti na tieto trendy bol realizovaný rad opatrení, ktoré umožnia užívateľom IS Trilex využívať tieto moderné zariadenia.

Naša spoločnosť vyvinula v priebehu posledných dvoch rokoch niekoľko nových aplikácií, ktoré sú primárne určené pre spracovanie dát na dotykových paneloch (počítačoch).

Jednou z posledných aplikácií, ktorá vie využívať tieto moderné technológie, je aplikácia Výstupná kontrola, ktorá umožňuje majstrom výroby jednoduchšie a rýchlejšie zadávať vyrobené výrobky priamo do systému, v podstate ihneď po ich vybratí z pece a posúdení ich kvality. Na obrazovke daný pracovník vidí požiadavku na výrobu (napr. koľko má byť podľa výrobnej zákazky celkom na daný deň vyrobené) a pri postupnom zapisovaní už vyrobených kusov, má aj prehľad koľko ešte zostáva výrobkov vyrobiť do splnenia požiadavky v zákazke.

IS Trilex - Výstupní kontrolaAplikácia umožňuje odstrániť zapisovanie výrobkov do papierových podkladov a ich následné prepisovanie do systému (počítača umiestneného napr. v kancelárii). Možnosť umiestniť dotykové displeje priamo na danom pracovisku výroby, umožňuje pracovníkom výroby zadávať dáta priamo do IS Trilex. Je samozrejmosťou, že dotykové počítače (panely) spĺňajú náročné podmienky pre použitie vo výrobe a sú určené pre priemyselné použitie.

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |