VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

 

 

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Spoločnosť TRINIDON, spol. s r.o. s partnerom s finančným príspevkom VAE informačné systémy, s.r.o. sa účastní projektu Vzdelávanie zamestnancov č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012110, v rámci Výzvy „Podnikové vzdelávanie zamestnancov II“. Projekt je spolufinancovaný z 85% Evropským sociálnym fondom prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť.

Cielom projektu je zvýšiť odbornú úroveň znalostí, zručnosti a kompetencií pracovníkov a súlad kvalifikačnej úrovne pracovnej sily s požiadavkami trhu práce a zvýšiť adaptabilitu starších pracovníkov.

Výsledkom budú zamestnanci so zvýšenou odbornou úrovňou znalostí.

V rámci projektu bude podporených 12 zamestnancov z toho 4 zamestnanci 54+. Zamestnanci budú preškolení v oblasti jazykových kurzov, špecializovaných aj obecných IT, mäkké a manažérské zručnosti, účtovné a ekonomické kurzy.

 

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 25 rokov. | | |