Profil

Profil spoločnosti
Spoločnosť TRINIDON, zabývajúca sa informačnými technológiami, bola založená v roku 1993. Z pôvodne regionálnej spoločnosti sa stala dodávateľom s medzinárodnou pôsobnosťou. Od roku 2001 pôsobí na trhu Slovenskej republiky. Od počiatku vzniku sa spoločnosť venuje vývoji a implementácii vlastných riešení.

Hlavným produktom spoločnosti je informačný systém TRILEX, ktorý je individuálne prizpôsobovaný rôznorodým požiadavkám jednotlivých zákazníkov. IS TRILEX je dnes vyzretým systémom s radom modulov, ktoré sú vzájomne datovo previazané a umožňujú vysoko efektívne spracovanie a vyhodnocovanie dát.

V roku 2004 spoločnosť TRINIDON úspešne zaviedla systém riadenia jakosti podľa ČSN EN ISO 9001:2001. Spoločnosti boli udelené certifikáty IQNet a CQS. Od tejto doby v spoločnosti prebieha každoročne dozorový audit vykonávaný združením CQS.

Na prelomu rokov 2003 –2004 bol spustený projekt outsourcingovej podpory, keď odborní pracovníci spoločnosti TRINIDON zaisťujú rozsiahlé služby nie len v oblasti softvéru, ale aj v oblasti technickej podpory výpočetnej techniky, komunikácií a webových aplikácií pre internet.

Prehľad hlavných aktivít

Aktuálne certifikáty systému kvality podľa ISO 9001:2009

     

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 25 rokov. | | |