Vývoj software na zákazku

Hľadáte softwarovú databázovú aplikáciu, ktorá bude vyvinutá na zákazku špeciálne pre Vás? Nevyhovuje Vám terajší software? Nemáte sa na koho obrátiť s úpravou Vašich nevyhovujúcich aplikácií? Zaujíma Vás vývoj nadstavieb pre iné aplikácie?

Využite bohatých skúseností našej spoločnosti s vývojom informačných systémov. Zaistite si u nás kvalitný vývoj aplikácií, ktorý prebieha systémovým spôsobom podľa medzinárodných noriem.

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 25 rokov. | | |