Trilex

/

Expedice

|

Expedice

Obecná charakteristika

Využití modulu je směřováno na maximálně efektivní provádění všech pracovních operací expediční činnosti.

Software je řešen s vysokou mírou nastavitelnosti a je brán zřetel na soudobé požadavky. Plně podporuje provázanost s ostatními moduly systému, protože je dnes vyžadováno, aby procesy popisující vznik dokladů, jejich průběh celou organizací a expedicí, byly provázány.

Svou funkcí pokrývá komplexně oblast vedení a řízení expedice v návaznosti na modul Trilex-Sklad. Součástí modulu jsou níže uvedené části, které umožňují realizovat objednávkou službu v plné návaznosti na doklady fakturace a dodací listy.

Na popisovaný program může být navázán specializovaný samostatný software Expediční systém, který umožňuje elektronickou podporu vychystávání zboží.

Popis a funkcionalita Expedičního systému je v samostatném informačním materiálu.

Základní části modulu

Objednávky

 • hromadné vytváření (generování) objednávek pro odběratele zařazených do linek na jednotlivé dny
 • import EDI objednávek přímo do položek dodacích listů
 • objednávky lze kopírovat z předešlých období, dle rozvozních dnů
 • stálé objednávky
 • nabídky výrobků pro dané odběratele – možnost použití nabídek i jako objednávkového listu.
 • evidence přepravek na rozvozních linkách – jen evidenčně, nebo s přímým zápisem do položek dodacích listů, vrácenek
 • sledování a vyhodnocování vydaných a přijatých přepravek pomocí sestav

Expedice a fakturace

 • zařazení odběratelů a provozoven do rozvozních linek
 • možnost sledování pořadí rozvozů
 • rozvozní linky jsou propojeny i s modulem Doprava, čímž je možno dle řidičů zapsaných ve stazkách (Doprava) a hlavičkách dodacích listů vyhodnocovat a tvořit podklady pro mzdy řidičů dle výkonů (dle skutečně rozvezeného množství zboží na linkách)
 • tisk ložných listů pro jednotlivé linky
 • tisk souhrnu výrobků za jednu, nebo více linek
 • hromadný tisk dodacích listů včetně nabídek na další období
 • hromadná fakturace dodacích listů za zvolené období dle typu fakturace (týdenní, denní, dekádní, apod.) i dle typu dokladu (jen výdejky, jen vrácenky, nebo vše – výdejky i vrácenky dohromady), s přímou návazností na modul Účetnictví
 • při fakturaci je vždy vytištěn protokol se seznamem vystavených faktur
 • hromadný tisk faktur

   

Přínosy pro uživatele

 • rychlé a efektivnější zpracovávání odběratelských objednávek
 • rychlá tvorba podkladů pro expedienty i rozpisů pro řidiče
 • zjednodušení procesu fakturace vydaného zboží
 • procesy kontroly expedovaného zboží je možno provádět nejen jednotlivě, ale rovněž po skupinách nebo hromadně
 • zrychluje a zlepšuje výměnu informací na úrovni společnosti ve vztahu k jiným pracovním střediskům (např. výrobní střediska)

Ukázka modulu

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

1 + 2 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz