Trilex

/

Mísírna

|

Mísírna

Obecná charakteristika

Hlavním úkolem popisovaného modulu je odstranit tvorbu a předávání papírových podkladů pro výrobu, zrychlení, zpřesnění a zefektivnění práce mísíren, které připravují těsta a náplně pro výrobu.

Produkt je přímo datově napojen na modul Trilex-Výroba (výrobní zakázky, normy výrobků). Systémová návaznost podporuje sledování dat v reálném čase a jejich přímé zpracování.

Software TRILEX-MÍSÍRNA je určen všude tam, kde je nezbytné zrychlit a zpřesnit tvorbu těst a náplní pro výrobu. Díky přímému zpracování dat z příslušné výrobní zakázky (požadavek na výrobu dle objednávek zákazníků) je v modulu Trilex-Mísírna vypočteno požadované množství těsta, které je potřeba vymíchat, včetně rozpisu potřebného množství surovin pro jednotlivé dávky mísení. Mísič vybere těsto, či náplň, které požaduje výroba pro zvolenou výrobní zakázku připravit, potvrdí, či změní počet ks výrobků pro mísení napočtený dle výrobní zakázky, zvolí počet dávek (díží) pro mísení a tyto následně vytvoří.

Pro každou dávku (díž) je vypočteno potřebné množství surovin dle normy zadané v Kusovníku v modulu Trilex-Výroba a je vytvořen rozpis surovin pro dávku (díž) na jednotlivé položky (mouka, cukr, tuk, olej…) včetně potřebného množství. Podle tohoto rozpisu pak probíhá samotné navažování surovin v jednotlivých dávkách (dížích). Po zvážení každé suroviny musí obsluha vždy naváženou hodnotu potvrdit, čímž se dostane na další položku k vážení. Tímto způsobem je sníženo riziko opomenutí zvážení některé suroviny. Po zvážení všech surovin vybrané dávky uživatel dávku uzavře, čímž je uzavřeno celé mísení. Pokud jedno mísení obsahuje více dávek (díží), pak je mísení uzavřeno teprve, až je uzavřena poslední dávka (díž) celého mísení.

Software Trilex-Mísírna přímo komunikuje s váhou a sleduje také tolerance pro vážení jednotlivých surovin, nastavené uživateli v modulu Trilex-Výroba.

Mísení je možno vyhodnocovat pomocí Sestav, které modul Trilex-Mísírna obsahuje. Mísení je možno vyhodnocovat na jednotlivé mísiče (dle vytvoření mísení, modifikace, vytvoření dávek apod.), porovnávat jaké bylo pro mísení požadované množství surovin a skutečně odvážené apod.

Jelikož prostředí samotných mísíren je velmi prašné a musí splňovat velmi přísné hygienické normy, pro modul Trilex-Mísírna je vždy voleno takové hardwarové zařízení a řešení, které tyto přísné podmínky práce splňuje. Jsou používány dotykové obrazovky, či dotyková PC v nerezovém provedení a také váhy, které jsou určeny pro práci v náročných provozech.

Základní části modulu

  • přímé vypočtení množství těsta
  • každá dávka se počítá dle Kusovníku
  • rozpis surovin je na jednotlivé položky
  • kontrola obsluhou po navážení každé suroviny
  • možnost mísení více dávek
  • přímá komunikace s váhou v nastavené toleranci

Přínosy pro uživatele

  • provázanost – produkt je plně provázán na IS Trilex-Výrobu
  • rychlejší, přesnější a efektivnější příprava těst a náplní pro výrobu
  • zminimalizování papírových podkladů pro výrobu

Ukázka modulu

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

14 + 1 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz