Trilex

/

Sklad

|

Sklad

Obecná charakteristika

Modul Sklad je určen pro sledování a řízení skladového hospodářství při soudobých požadavcích na jeho evidenci a návazné aspekty do ekonomického systému. Obecně je dnes vyžadováno, aby procesy popisující výdej surovin, výrobu a následně expedici byly provázány. Výsledkem by měly být skutečné a reálné informace o organizaci. Uvedené požadavky vedly k integračnímu propojení s ostatními procesy, které se v dané organizaci odehrávají.

Svou funkcí modul Sklad pokrývá komplexně oblast vedení skladového hospodářství. Všechny procesy se odehrávají v reálném čase. Program je schopen pracovat s libovolným počtem skladů, organizovaných v jednotlivých na sobě nezávislých střediscích. Tato střediska si nemohou navzájem zasahovat do vlastních dokladů. Vyhodnocování jejich činnosti se provádí samostatně. Samozřejmostí je plná provázanost s ostatními moduly IS Trilex. Doplňkem tohoto programu na vyžádání může být modul EDIcom pro elektronickou komunikaci s odběrateli (objednávky, dodací listy, fakturace, aj.).

Jako v ostatních modulech IS Trilex je i zde umožněno pracovat s daty umístěnými na serveru a přitom mít pracoviště odloučeno na vzdáleném místě (vzdálené od mateřské organizace). Systém umožňuje plné připojení vzdáleného počítače (počítačů) v reálném čase, přičemž data jsou umístěna na zmíněném serveru v centrále organizace. Je volbou organizace uživatele a jeho metodiky, kde se zpracovávají objednávky, kde se tisknou dodací listy a kde se provádí fakturace.

Základní stavební buňkou pro fungování skladů a všech skladových operací je Katalog zboží, který je jakýmsi centrálním registrem všech výrobků, surovin pro výrobu, obalů, ale i ostatních položek, které budou sklady procházet. Na skladových kartách jednotlivých skladů jsou zapisovány všechny skladové pohyby jednotlivých položek (odběratelské výdeje a vratky, dodavatelské příjmy a vratky, vnitřní pohyby, převodky..) a zde lze sledovat aktuální stavy zásob.
Modul Sklad lze pro zefektivnění a urychlení práce propojit s modulem Terminál, který pro výdeje a příjmy na skladech využívá ručních terminálů čárového kódu pro sběr dat, které jsou přenosné a využívají vlastní ovládací software, jehož pomocí přímo komunikují s IS Trilex.

Velkým přínosem je i propojení modulu Sklad s modulem Výroba, kdy je možno do dokladů pro výdej surovin k výrobní zakázce načítat rovnou množství surovin vypočtené dle normy, čímž se snižuje i riziko chybovosti. Při uzavření Rekapitulace výroby (přehled skutečně vyrobeného množství) jsou pak automaticky naskladněny výrobky na sklad hotové výroby a jsou tak připraveny k expedici.

Na jednotlivých střediscích pak lze tvořit inventury a závěrky skladů, které lze díky propojení i s modulem Účetnictví také přímo účtovat, dle nastavených předkontací závěrek.

Modul Sklad je propojitelný také s modulem Expediční systém, který výrazně napomáhá zrychlit a zpřesnit vychystávání zboží.

Veškeré pohyby na skladech lze sledovat pomocí sestav, které je možno vytvořit také pro použití v MS Excel a dále s nimi pak pracovat.

Základní části modulu

  • příjem a výdej zboží, surovin apod.
  • vnitřní pohyby
  • sklady
  • inventury, závěrky skladů
  • hromadná fakturace
  • parametrizace jednotlivých skladů

Přínosy pro uživatele

  • produkt je parametrizován pro způsob využití, procesy oceňování zboží je možno provádět nejen jednotlivě, ale rovněž po skupinách nebo hromadně
  • pro každý sklad, středisko je možno vytvořit organizační schéma uložení dané komodity, následkem je zvýšení přehlednosti, zvýšení produktivity práce a zmenšení např. prostojů dohledáváním, zrychluje a zlepšuje výměnu informací na úrovni společnosti ve vztahu k jiným pracovním střediskům (např. výrobní střediska), poskytuje včas a rychle znalost skutečného stavu na daném středisku , umožňuje pracovat s libovolným počtem skladů, organizovaných v jednotlivých na sobě nezávislých střediscích

Ukázka modulu

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

1 + 3 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz