Trilex

/

Majetek

|

Majetek

Obecná charakteristika

Účelem modulu Majetek je přesné sledování a evidování veškerého majetku v organizaci. Stav majetku je součástí růstu každé společnosti. Jeho sledování a správná evidence je důležitým ukazatelem, který je nutný nejen pro správný chod společnosti, ale hraje důležitou úlohu při prezentování společnosti obchodním partnerům. Společnosti dnes spravují majetek vlastní, leasingovaný, pronajímaný i jiný inventární majetek.

Modul nabízí komplexní správu majetku hmotného, nehmotného dlouhodobého majetku i drobného majetku pro všechny typy společností. Evidencí a správou majetku lze sledovat majetek odepisovaný, nebo účtovaný při nákupu přímo do spotřeby dle směrnic firmy pro majetek vedený v operativní evidenci.

Zatřídění karet majetku je dle platného číselníku SKP, ale uživatel má i možnost vytvořit si své vlastní kategorie pro třídění. Další členění je možné dle fyzického umístění majetku, odpovědné osoby, které je přidělen, druhu majetku. Změny v kartách majetku lze provádět jednotlivě (na každé kartě zvlášť), či hromadně. U každé karty majetku je zapisována také Historie prováděných operací, lze tedy zpětně zjistit, který uživatel a kdy prováděl jakou operaci.

Účetní i daňové odpisy (zrychlené, lineární apod.)jsou vypočítávány dle vzorců pro výpočet zadaných u jednotlivých karet majetku. Zadané vzorce lze měnit dle potřeby vždy se zadáním data Platnosti od. Je tak tedy zajištěno zachování historie zadaných vzorců pro výpočet odpisů v dřívějším období. Výpočty odpisů lze provádět jednotlivě i hromadně. Uživatel však může zapsat na kartu odpisy majetku přímo, bez použití výpočtu pomocí nastavených vzorců.

Modul Majetek má přímou provázanost s modulem Účetnictví, a proto lze Zařazení, Vyřazení majetku, vypočtené účetní i daňové odpisy přímo v modulu Majetku i účtovat, jak jednotlivě, tak i hromadně. Stejně tak lze i zrušit zaúčtování, pokud není v Účetnictví uzavřeno účetní období účetní závěrkou.

Tiskové výstupy poskytují přehled o evidovaném majetku formou Inventurních soupisů, které je možno členit např. dle účtu, dle odpisových skupin apod. Parametry pro výpočet sestav a přehledů si může uživatel nadefinovat, včetně hlaviček a patiček, a nastavené definice pak uložit pro další použití. Tiskové výstupy je možno vytvořit také pro použití v MS Excel a dále s nimi pak pracovat. Samozřejmostí v tiskových výstupech je tisk protokolů o Zařazení, Vyřazení a Odpisový plán majetku.

Základní části modulů

  • evidence HIM, NIM
  • operativní evidence
  • náklady na opravy
  • číselníky
  • sestavy

Přínosy pro uživatele

  • produkt je plně provázán na Trilex – Účetnictví, Trilex – Finance
  • umožňuje při více střediscích (pobočné provozovny) plánovitě přemisťovat komponenty majetku
  • evidovaný soubor (např. kopírka s podavačem) lze zaměňovat, případně rozdělit a přiřadit k jinému souboru
  • lze provádět propojení na programy typu Microsoft Office
  • umožňuje vytvářet pohledy na historii majetku

Ukázka modulu

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

2 + 5 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz