Trilex

/

Účetnictví

|

Účetnictví

Obecná charakteristika

Modul Účetnictví je primárně určen k účtování všech účetních případů vzniklých v účetní jednotce. Účetnictví lze zpracovávat i pro více účetních jednotek (firem), které pak mají svá samostatná data. Součástí je i možnost účtování v Hospodářském roce.

Samozřejmostí je aktualizace modulu v souvislosti s legislativními změnami. Trvalý vývoj systému přispívá k neustálému vylepšování stávajících funkcí. Při vývoji jsou také zapracovávány užitečné náměty a požadavky uživatelů.

Modul Účetnictví nabízí uživateli urychlení provádění účetních operací využitím nastavených předkontací pro účetní doklady při účtování, použitím hromadného zaúčtování dokladů apod. Umožňuje také evidenci střediskového účetnictví, účtování v cizí měně a další výhody. Zaúčtované doklady je možno uzavřít pomocí Uzavření období DPH, Uzavřením účetního období, či je auditovat pověřeným pracovníkem.

Aktuální ekonomické přehledy je možno zpracovávat pomocí nejen široké škály účetních sestav (saldokonto, přiznání DPH, souhrnný výkaz, přehledy dokladů apod.), které je možno tvořit i do MS Excel, ale také státní výkazy jako Rozvaha, či Výkaz zisků a ztrát, jež mají možnost uživatelských úprav. Systém je přizpůsoben svým automatickým provázáním a přímou vazbou na ostatní moduly IS Trilex, čímž umožňuje nejen sledování vývoje v reálném čase, ale i rychlé rozhodování managementu.

Základní části modulu

 • účetní deník
 • hlavní kniha
 • účtová osnova
 • pokladna
 • banka
 • pohledávky
 • upomínky
 • odpisy a opravné položky pohledávek
 • závazky
 • likvidace skladových příjemek
 • kompenzace
 • platební kalendář pro pohledávky i závazky
 • proforma faktury a zálohové faktury
 • ostatní pohledávky a závazky
 • směnky
 • evidence DPH, přiznání DPH
 • účetní závěrky skladů
 • sestavy saldokonta
 • sestavy účetních dokladů
 • definované sestavy (výkazy zisků a ztrát, Rozvaha…)

Přínosy pro uživatele

 • produkt podporuje tým vedoucího ekonomického manažera
 • pomáhá společnostem zvládnout úkoly současné ekonomiky
 • nabízí integraci správy dat pro pracovní skupiny s rozdílným pracovním zaměřením
 • zrychluje a zlepšuje výměnu informací na úrovni společnosti
 • poskytuje včas a rychle znalost finanční situace
 • integruje vnitřní a vnější vztahy s řešeními elektronické komunikace
 • napomáhá pro řízení ekonomických vztahů
 • schopnost efektivně a ekonomicky spravovat peníze společnosti

Ukázka modulu

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

6 + 6 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz