Zásady ochrany osobních údajů

Čl. I Definice pojmů a základní ustanovení

 1. Webové stránky dostupné prostřednictvím sítě internet na adrese https://www.trinidon.cz (dále jen “webové stránky”) provozuje společnost TRINIDON, spol. s r. o., IČ 49610872 se sídlem U Staré elektrárny 2050/38, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10846 dne 2.7.1993 (dále jen “provozovatel”).
 2. Uživatelem se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí každý návštěvník, který jakýmkoli způsobem zadá své osobní údaje ke zpracováni na webových stránkách.

Čl. II. Rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování

 1. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje v uvedeném rozsahu a za uvedeným účelem:
  1. poskytování služeb, plnění smlouvy osobní údaje uživatele v rozsahu: e-mail, telefon, jméno, příjmení provozovatel zejména v případě, že uživatel použije odpovědní formulář na webových stránkách
  2. Cookies – při procházení webových stránek zaznamenává provozovatel IP adresu uživatele a další údaje, zejm., jak dlouho se na stránce zdržuje a ze které stránky přichází.
 2. Kromě uvedených provozovatel také shromažďuje osobní údaje uživatelů, pokud mu to ukládá zvláštní zákon v rozsahu, způsobem a za účelem takovým zákonem stanoveným.
 3. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana
  1. Osobní údaje a informace o Uživatelích jsou Provozovatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel veškeré údaje získané od Uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou subjektů zde jmenovitě uvedených.
  2. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, případně další právní předpisy České republiky.
 4. Sdílení osobních údajů s třetími stranami
  1. Kromě zpracování osobních údajů uživatelů předává provozovatel některá data ke zpracování třetím stranám, kterými jsou: Google, Inc.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Kromě výslovně uvedených zásad a ustanovení se ochrana a zpracování osobních údajů řídí právním řádem České republiky a Evropské unie.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.10.2022.