Trilex

/

Údržba

|

Údržba

Obecná charakteristika

V každé výrobní organizaci, která využívá strojový park a jiné výrobní systémy je zapotřebí sledování, plánování a vyhodnocování údržby.

Aplikace Trilex-Údržba je určena pro podniky a firmy (bez omezení velikosti), které provádějí údržbu majetku společnosti (strojového parku) vlastními silami, nebo prostřednictvím externích partnerů a chtějí mít zajištěnu věrohodnou evidenci související s touto činností včetně sledování detailních nákladů na jednotlivá zařízení (stroje) a nebo na jejich části.

Aplikace pokrývá svými funkcemi procesy preventivní údržby strojního zařízení a technologických celků, jejich částí, budov a obecně dalšího investičního majetku. Poskytuje nástroje pro detailní evidenci udržovaných položek, podporuje řízení údržbových činností a sledování veškerých nákladů souvisejících s touto činností. Dokumentuje činnost pracovníků údržby, a podporuje komunikaci mezi útvary údržby a tím, kdo údržbu nárokuje.

Základní části modulu

 • evidence strojů a zařízení
 • zakázky údržby
 • plán preventivní údržby
 • kniha poruch, mimořádné požadavky
 • sledování nákladů, výkaznictví
 • rekapitulace obvyklých vazeb na podnikový IS

Přínosy pro uživatele

 • jednoduchý, ale rozsahem funkcí úplný nástroj pro podporu procesů řízení údržby investičního majetku
  efektivní plánování údržby a podpora preventivní údržby šetří prokazatelně náklady na provoz zařízení
 • průhledné kalkulace a dokladování nákladů na údržbu
 • sledování nákladů a jejich analýza na části strojů, resp. pozice strojů, dokáže odhalit problematická zařízení nebo jejich části.
 • možnost individuálního přizpůsobení aplikace podmínkám u uživatele včetně provázanosti na okolí aplikace pomocí rozhraní
 • procesy kontroly expedovaného zboží je možno provádět nejen jednotlivě, ale rovněž po skupinách nebo hromadně
 • zrychluje a zlepšuje výměnu informací na úrovni společnosti ve vztahu k jiným pracovním střediskům (např. výrobní střediska)

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

12 + 9 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz