Trilex

/

Váha

|

Váha

Obecná charakteristika

Stěžejním bodem této aplikace je nejen odstranit tisky a předávání papírových podkladů pro sklady, které připravují a odvažují suroviny potřebné pro výrobní úseky, ale také usnadnění výpočtu a navažování požadovaných surovin pracovníkům skladů.

Pomocí přímého datového propojení s modulem Trilex-Výroba (výrobní zakázky, normy výrobků) je systémem proveden výpočet potřebného množství  surovin dle množství výrobků, zadaného ve výrobní zakázce, která je zpracována na základě zákazníkem objednaného zboží a norem výrobků.

Přípravu surovin dle výrobní zakázky je možno rozdělit na jednotlivé etapy přípravy mezi více pracovišť (skladů), pokud má firma skladů více (např. samostatný sklad mouky, sklad tekutin, sklad ostatních surovin apod.). Každý skladník tak může v jedné dávce odvážit pouze ty suroviny (položky), které jsou na jeho skladě skladovány. Pracovník skladu připravující suroviny jako poslední v pořadí pak po odvážení poslední položky uzavře celou naváženou dávku.

Skladník zvolí výrobní zakázku, směnu a druh zakázky, pro kterou chce suroviny navažovat. Spustí vytvoření dávky pro vážení. V dávce je vytvořen rozpis potřebného množství surovin dle zvolené výrobní zakázky a norem zadaných v Kusovníku modul Trilex-Výroba.

Podle tohoto rozpisu pak probíhá samotné navažování surovin. Po zvážení každé suroviny musí obsluha vždy naváženou hodnotu potvrdit, čímž se dostane na další položku k vážení. Tímto způsobem je sníženo riziko opomenutí zvážení některé suroviny. Po zvážení všech surovin vybrané dávky uživatel dávku uzavře.

K jednotlivým odváženým surovinám je možno, v případě potřeby, vytisknout samostatný štítek pro označení suroviny (štítek je možno nalepit na sáček, kbelík, či jinou nádobu).

Po ukončení vážení (všechny položky dávky jsou již odvážené) je možno v modulu Trilex-Sklad vytvořit k uzavřené dávce skladový doklad na výdej surovin. Položky a jejich množství v dokladu jsou načteny přímo z uzavřené dávky vážení.

Všechny odvážené suroviny je také potřeba průběžně vyhodnocovat, zda jejich spotřeba není vysoká, a zda jsou správně postaveny normy pro výrobky (porovnání požadovaného množství surovin dle normy a skutečně odvážené množství). Velkým pomocníkem v této oblasti jsou pak sestavy, jež jsou nedílnou součástí modulu. Vážené suroviny je možno vyhodnocovat také dle jednotlivých skladníků.

Modul Trilex-Váha komunikuje přímo s váhou a sleduje tolerance pro vážení jednotlivých surovin, nastavené uživatelem v modulu Trilex-Výroba.

Práce probíhá na špičkových, průmyslových dotykových obrazovkách speciálně vyrobených pro pracoviště v potravinářském průmyslu vyžadující antibakteriální, nebo nerezové provedení a také vysokou otřesuvzdornost. Dotyková obrazovka je přímo propojena s váhou a jejím indikátorem.

Základní části modulu

  • automatický výpočet potřebného množství surovin
  • možnost rozdělení výrobní zakázky do etap
  • každá dávka obsahuje rozpis potřebného množství surovin
  • navažování probíhá podle rozpisu surovin
  • po ukončení vážení lze přenést na sklad
  • u všech odvážených surovin lze průběžně vyhodnocovat spotřebu

Přínosy pro uživatele

  • provázanost – produkt je plně provázán na modul Trilex-Výroba (výrobní zakázky, normy výrobků), Trilex-Sklad (vytvoření dokladu na výdej surovin dle skutečně odvážených hodnot)
  • rychlejší, přesnější a efektivnější příprava a vychystání surovin pro výrobu
  • minimalizace tisků a předávání papírových podkladů pro výrobu

Ukázka modulu

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

10 + 14 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz