Trilex

/

MIS

|

MIS

Obecná charakteristika

MIS (manažerský informační systém) je doplňkem k vlastnímu ERP IS Trilex.

Pod pojmem „Manažerský informační systém“ se skrývají aplikace a postupy, které v rámci „Business intelligence“ poskytují historické, současné a prediktivní zobrazení obchodních operací, nejčastěji s využitím již získaných dat v datovém skladu nebo příležitostně přímo z provozních systémů. Běžné funkce MIS aplikací zahrnují reporting, podporu analýz, přehledové zobrazení, prezentaci dat, podnikové řízení výkonnosti.

Systémy na podporu rozhodování (z angl. Decision Support Systems – DSS) pomáhají svým uživatelům – manažerům – při realizaci řídících a rozhodovacích činností v podnikání. Uživatel zde může srovnávat dílčí výsledky řešení se svými představami a podle toho ovlivňovat další průběh řešení.

Tyto systémy poskytují uživateli nabídky řešení a případně kladením dotazů usměrňují jeho postup. Tyto systémy nenahrazují rozhodovatele, jejich výsledkem tedy není rozhodnutí, pouze dávají rozhodovateli soubor variant, urychlují a zpřesňují propočty jejich důsledků a kvantifikují rizika.

Aplikace v rámci IS Trilex nabízejí vysokou komplexnost. Vlastní řešení je podloženo analýzou potřeb zákazníka a tyto parametry jsou následně využity pro vývoj a implementaci řešení.

Vlastní řešení MIS je vždy upraveno na míru danému uživateli (odběrateli) a je k němu veden samostatný projekt.

Přínosy pro uživatele

  • vysoká flexibilita
  • systémové propojení na ostatní programové moduly IS Trilex
  • možnost vytvoření plánu , jeho sledování a porovnávání se skutečností
  • zabezpečení a sledování toku dat
    silný nástroj pro rozhodovací práci vedoucích pracovníků

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

10 + 6 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz