Trilex

/

Nájem

|

Nájem

Obecná charakteristika

Účelem tohoto programu je umožnit pracovníkům organizací, které vlastní a pronajímají prostory, nejen rychlý přehled o nájemcích, ale především vést celou agendu uceleně s provázaností na účetní operace

Prezentovaný programový produkt přináší do problematiky nájmu prostor nový způsob práce. Program a jeho aplikace jsou prioritně zaměřeny na zvýšení úrovně zpracovávaných dat. Tento vytyčený cíl byl dosažen novým pohledem na problematiku zpracování dat, jejich prezentaci ve vztahu k vlastníkům prostor a nájemníkům.

Aplikace Trilex– nájem, je plně provázána s programy ekonomickými. Této vlastnosti je docíleno sdílením společných databází a využitím architektury klient/server. Je samozřejmostí programu, že je nastavitelný v závislosti na specifikaci daného uživatele, jeho pracovních postupech a organizační struktuře vycházejících z analýzy provedené před instalací informačního systému Trilex.

Program obsahuje sestavy, které lze vytvářet v reálném čase. Přímo v aplikaci jsou připraveny přehledy a sestavy obvykle požadované uživateli.

 

Základní části modulu

  • evidence nájemců (eviduje nájemce se základními údaji, evidence prostor)
  • úhrady (evidování úhrad všech typů pohledávek)
  • měřiče, vybavení
  • smlouvy, roční vyúčtování zálohových poplatků
  • sledování plateb, sestavy

Přínosy pro uživatele

  • vysoce přehledná evidence nájemců, prostor, vchodů, staveb, vybavení, měřičů, smluv atd.
  • vazba pohledávek v účetnictví na nájemce prostoru, za jednotlivý prostor, za všechny prostory
  • pro nájemce prostorů možnost přehledu všech najatých prostor, přímá vazba na ekonomické agendy
  • položky předpisu mají své účty a účtování probíhá automaticky, možnost sledovat stav položek přímo za daný prostor

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

12 + 2 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz