Trilex

/

Finance

|

Finance

Obecná charakteristika

Modul Finance je vysoce kvalitní nástroj pomáhající získat podrobný přehled o hospodaření firmy a je nedílnou součástí řízení a integrace finančních informací nutných pro strategické rozhodování managementu.

Efektivnější zpracovávání a interpretování finančních ukazatelů. Program je plně propojen s datovou základnou ostatních modulů IS Trilex.

Umožňuje tvorbu přehledů a rozborů nákupů, prodejů a dalších dodavatelsko-oběratelských vztahů pro interní potřebu firmy. Základní a nejdůležitější centrálou finančních informací je Peněžní deník, který shromažďuje veškeré finanční informace z ostatních oblastí IS.

Pokladní kniha přináší přehled hotovostního toku financí v interních pokladnách v měně účetní i v měnách cizích.

Neméně důležitá oblast financí je i evidence bankovních účtů v modulu Banka, která napomáhá sledovat aktuální stavy a pohyby na bankovních účtech, jak v měně účetní, tak i v měnách cizích. Přímé propojení Banky na Pohledávky a Závazky pomáhá uživateli provádět z velké části automatizované úhrady odběratelských a dodavatelských dokladů, což umožňuje okamžitý přehled o stavu bankovních účtů po zpracování bankovních výpisů. Podpora exportu platebních příkazů do různých homebankingových formátů a také importů bankovních výpisů z těchto aplikací bank výrazně usnadňuje práci uživatele.

Platební kalendář poskytuje informace o očekávaných platbách a inkasech v zadaném časovém horizontu.

Důležitým finančním ukazatelem pro přehled stavu firemních financí pro management je i evidence a správa dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku firmy v modulu Majetek.

Modul Finance připravuje také data pro jejich možné zpracování v modulu Finanční analýza.

Roční závěrky pak přinášejí podrobný přehled hospodaření firmy za celé účetní období, na jehož základě je pak možno tvořit finanční plány na příští účetní období.

Finanční výsledky a ukazatele z IS Trilex je možno dále zpracovávat ve výstupech vytvořených do MS Excel, které je možno tvořit ve všech oblastech IS Trilex.

Základní části modulu

 • peněžní deník
 • pokladna
 • banka
 • pohledávky
 • závazky
 • upomínky a penalizační faktury
 • kompenzace
 • směnky
 • DPH
 • majetek
 • sestavy

Přínosy pro uživatele

 • zefektivnění a zrychlení ekonomických (podnikových) procesů
 • optimalizace pracovního toku dokumentů
 • rychlý a aktuální přehled o toku podnikových financí pro management
 • efektivnější reporting pro vedení firmy (zaměstnanci nemusejí připravovat podklady)

Ukázka modulu

Co dalšího Trilex® umí?

Chcete vědět více?

Obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře.
Volba správného ERP systému je velké rozhodnutí a víme, že budete mít mnoho dotazů. Šetřete svůj čas. Napište, co Vás zajímá a vše si vysvětlíme.

5 + 8 =

Zavolejte nám:

+420 597 578 762

Napište nám:

info@trinidon.cz