Čo je Trilex?

logo Magic xpa 3

Podnikový informačný systém Trilex (IS Trilex) patrí do kategórie ERP a je určený pre náročné prostredie obchodných a výrobných organizácií. Svojou vnútornou koncepciou je určený pre spracovávanie väčšieho objemu dát. Systém je kontinuálne vyvíjaný a prispôsobovaný požiadavkám užívateľov.

IS Trilex je vyvinutý a vyvíjaný v modernom a vysoko spoľahlivom vývojovom prostredí MAGIC z rady RAD (Rapid Application Development) spoločnosti MSE Ltd. Prostredí využíva architektúru klient/server. Toto systémové prostredí umožňuje užívateľom tohto systému vysoký štandard pri zdieľanie dát, zadávanie dát a ich vyhodnocovanie.

Informační systém sa zostáva z programových modulov (Účtovníctvo, Finančné analýzy, Skladové hospodárstvo, Výroba, Expedícia, Doprava, Reklamácie, Nájom a ďalší.). Bližšie informácie k jednotlivým modulom sú uvedené v kapitole Čo všetko dokáže Trilex?. Modulové zloženie IS Trilex je možné kombinovať podľa potrieb organizácie.

"Informačný systém Trilex pracuje, ale nevyrušuje."

 

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 25 rokov. | | |